Jak se měnila nakažlivost v ČR

Závislost šíření na omezení kontaktů
Následující grafy zobrazují závislost reprodukčního čísla R na míře omezení kontaktů dva týdny předtím. Číslo R je odhadnuté stejnou metodikou jako v indexu rizika systému PES a míra omezení kontaktů je zjišťována agenturou PAQ a pomocí Google Mobility Report.
Zdroj dat: MZ ČR, BISOP, Google Mobility Report


Data aktuální k 22. únoru 2021. Více ve zprávě na stránkách BISOP.

Pavel Kasík
@kasikp