Simulace šíření hypotetické nákazy

33
Kolik lidí má imunitu?
středně nakažlivá
Jak moc je nemoc nakažlivá?
100 %
100 %
100 %
Vytvořil: Pavel Kasík pro článek o promořování a stádní imunitě na Technet.cz
Dotazy a komentáře směřujte prosím na @kasikp