Kdo jsem a co dělám

Jsem především nadšenec. Když se na mne zeptáte lidí, kteří mě znají, obvykle vám řeknou něco o mém nadšení, zápalu pro věc nebo smyslu pro preciznost. A mají pravdu. Není ostatně těžké být nadšený, když děláte, co vás baví.

Pavel Kasík

A to já dělám. Od dětství mě bavilo psát, a tak jsem psal a psal, dokud mi za to lidé nezačali platit. Od roku 2005 jsem psal externě pro populárně vědecký magazín Technet.cz, od roku 2007 do února 2021 jsem byl jedním ze stálých autorů. Nyní píšu pro Seznam Zprávy do nové sekce Tech.

Mezitím jsem vystudoval Žurnalistiku a posléze Mediální studia a komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své závěrečné diplomové práci Věda a média jsem studoval, jakým způsobem novináři pracují s vědeckými informacemi. Výsledky výzkumu mne dost nepříjemně překvapily: většina českých novinářů pokrývala vědecké informace dost ledabyle. Skoro nikdo neodkazoval původní studie, články neobsahovaly popis použité metody a o šiřším kontextu si obvykle čtenáři mohli nechat jen zdát.

Komunikace vědců a novinářů

Zjistil jsem, že komunikace mezi vědci a novináři vázne z celé řady důvodů. Některé jsou evidentní: různé časové možnosti, různé metody. Ale našel jsem během své praxe i svého výzkumu celou řadu věcí, které mohou dělat novináři (i vědci) lépe.

Školení

A tak jsem začal přednášet na Karlově univerzitě a pořádat semináře. Novináře učím, jak lépe komunikovat s vědci a pochopit vědeckou metodu. Vědce zase učím, jak vysvětlovat komplexní témata veřejnosti, popularizovat vědu, tvořit texty a jak spolupracovat s novináři tak, aby byl výsledek přesný, a přitom zajímavý a užitečný.

Už tři roky intenzivně testuji nástroje generativní umělé inteligence a jejich využití při psaní textu, vyhledávání, generování obrazů i programování. Domnívám se, že je nejvyšší čas změnit názor na AI. V rámci seriálu Hrajeme si s AI ukazuji lidem, jak poznávat možnosti umělé inteligence hravou formou. Zájemcům nabízím individuální školení možností zapojení AI do praxe.

AI brain - ukázka

Nabízím jednotlivcům a firmám také školení na míru nebo individuální konzultace. Řídím se při tom zájmy klienta a etickým kodexem. Pokud máte zájem zjistit, jak můžete vy osobně nebo vaše firma využít klíčové schopnosti, kterým se věnuji, ozvěte se a domluvíme se.

Své konzultační služby nabízím také neziskovým nebo obecně prospěšným organizacím, a to buď zdarma, nebo za symbolickou cenu. Neváhejte mne kontaktovat a něco spolu vymyslíme.

Kolaz3

Otevřenost, poznávání a omyly

Nejdůležitějšími hodnotami je pro mne pravda, otevřenost, poznávání a pokora. Články nepíšu proto, abych něco prosadil nebo něco propagoval, ale abych lidem (včetně sebe) pomáhal lepe poznat a pochopit svět. Ze stejného důvodu pořádám i školení a nabízím konzultace. Chci lidem, kteří se zajímají o souvislosti, nabídnout další možnost, jak rozšířit své poznání. A jak toto poznávání předávat dál, což je často stejně těžké, ne-li těžší.

Klíčovým poznatkem, který ovlivnil mé další směřování, byl nenápadný předmět Rozhodování jednotlivce na IES FSV UK. Tam jsem se poprvé seznámil s behaviorální ekonomií, vědou o rozhodování a kognitivních omylech. Experimentálně potvrzené poznání, že se my lidé rozhodujeme často zkratkovitě, iracionálně a navíc je naše iracionalita předvídatelná, mne vedle k dalšímu studiu tohoto fenoménu. Čtu výzkumy o tom, jak kognitivní omyly ovlivňují naše rozhodování, a sám zkoumám některé aspekty těchto omylů. Ve svých popularizačních článcích se snažím těchto poznatků využívat a dále je předávat.

Kognitivni3

Kognitivních omylů využívá marketing nebo propaganda. Není ale důvod, abychom těchto zkratek v našem mozku nevyužívali i my samotní. Přinejmenším bychom o nich měli vědět. V lepším případě jich můžeme využívat k tomu, abychom – vědom si svých nedostatků – lépe zorganizovali svou práci s informacemi.

Ct2

Jako vědeckého novináře mne pochopitelně zajímají nové technologie. Od nadšeného technooptimismu jsem postupně prošel fází technologického determinismu ("technologie ovlivňují náš život více, než si umíme představit") a nyní se snažím skepticky, konstruktivně a v kontextu posuzovat, jaké dopady mají různé technologie na náš život. S tím souvisí i můj zájem o aplikaci umělé inteligence na vzdělávání, zájem o práci s informacemi on-line a zájem o práci s daty a vizualizace statistických dat.

Právě snaha o porozumění, tedy chápání věcí v souvislostech, je pojítkem všech mých činností. Těším se, že se i od vás něco nového naučím.