Odborná činnost

Výběr z mých publikovaných akademických prací a textů:
 • KASÍK, P., 2008. Nástup blogů na českou mediální scénu.Fakulta sociálních věd UK. Bakalářská práce. (ke stažení)
 • Kasík, Pavel. 2009. „Blogs entering the Czech media“. pp. 309-323 in Média dvacet let poté.
 • KASÍK, P., 2009. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. Žurnalistika v informační společnosti.In B. Osvaldová Žurnalistika v informační společnosti. Digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum
 • Kasík, P., 2013. Věda a média. Fakulta sociálních věd UK. Diplomová práce. (ke stažení)
 • Kasík, P., 2014. Filosofie vědy a problém demarkace. Teorie vědy/Theory of Science, 36(4), pp.457-468.(ke stažení)
 • Halada, J. and Osvaldová, B. eds., 2017. Slovník žurnalistiky. Charles University in Prague, Karolinum Press. (desítka hesel z oblasti on-line médií)
Vedl jsem tyto závěrečné práce studentů FSV UK:
 • Kochová, J., 2017. Reprodukční medicína na českých a britských zpravodajských serverech. Fakulta sociálních věd UK. Diplomová práce.
 • Tomková, K., 2018. Komparace přesahu pracovního času do volného času redaktorů online médií versus redaktorů tištěných médií. Fakulta sociálních věd UK. Diplomová práce.
 • Kopecký, M., 2018. Kdo produkuje a kdo konzumuje mediální obsahy streamované na video platformě Twitch. Fakulta sociálních věd UK. Diplomová práce.

Dále přednáším na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy:

 • Věda v médiích
 • Science in Media
 • Kurz online žurnalistiky (jeden z lektorů)
A na Vysoké škole chemicko-technologické:
 • Vědecká žurnalistika